Chính Sách Bảo Hành

1. Điều Kiện Bảo Hành:

Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản
xuất, (ví dụ: rờ le nhiệt, thông số lắp đặt, nhớt hộp số, góc nghiêng puly, góc ôm cáp…)
a. Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các
điều kiện sau:
+ Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
+ Cung cấp phiếu bảo hành hoặc hóa đơn mua hàng khi có yêu cầu bảo hành.
+ Phiếu bảo hành chỉ có giá trị trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
+ Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi của phụ tùng, linh kiện hoặc
do lỗi nhà sản xuất.

b. Đổi sản phẩm mới tương tự cho khách hàng trong các trường hợp sau:
+ Đã thực hiện bảo hành nhiều lần (cùng một lỗi) trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục
được lỗi. Việc xác định số lần bảo hành đã thực hiện làm căn cứ đổi sản phẩm mới tương tự sẽ được
Duy Anh xem xét và toàn quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể.
+ Thời gian bảo hành cho sản phẩm thay thế sẽ là phần thời gian bảo hành còn lại của sản phẩm bị lỗi
mua lần đầu tiên.

c. Tất cả các phụ tùng, linh kiện hoặc sản phẩm bị lỗi, hư hỏng hoặc khuyết tật bị thay thế
theo điều khoản bảo hành này sẽ trở thành tài sản của Duy Anh.

2. Các Trường Hợp Không Thuộc Phạm Vi Bảo Hành:

a) Số serial của thiết bị hoặc của phiếu bảo hành đã bị thay đổi, giả mạo hoặc gỡ bỏ.

b) Thiết bị đã bị giả mạo, bị lạm dụng, hư hỏng trong quá trình vận chuyển (không phải do Duy Anh).

c) Thiết bị đã không được cài đặt, bảo trì hoặc vận hành theo hướng dẫn được đưa ra bởi nhà sản
xuất, ví dụ : máy đặt không cân bằng, do sử dụng quá tải trọng quy định, do không đấu nối rờle
nhiệt, do không châm nhớt (cho hộp số) trước khi vận hành, do sử dụng các thiết bị đấu nối với
máy kéo không phù hợp v.v…

d) Thiết bị đã được sửa chữa, thay đổi, hoặc tháo dỡ bởi bất kỳ người nào khác mà không phải là kỹ
thuật viên của Duy Anh.

e) Các hư hỏng gây ra bởi điện áp thay đổi bất thường hoặc nguồn cung cấp không ổn định.

f) Hư hỏng gây ra bởi các tác động của thiên tai và môi trường (mưa ướt, ẩm độ cao, sét, môi trường
nhiều chất hóa học,…)

g) Các hư hỏng gây ra bởi tác động của con người (bể vỡ, rơi rớt, trầy xước…)

h) Các hư hỏng có dấu hiệu do chuột bọ, côn trùng xâm nhập gây ra.

i) Linh kiện phụ tùng mà yêu cầu thay thế trong quá trình sử dụng thông thường do hao mòn bởi các
lý do đặc trưng của sản phẩm, bao gồm cả phụ kiện.

Trở lại
Liên Hệ Với Chúng Tôi
Trực tuyến
Facebook
Điện Thoại
Zalo