MP WIRE ROPE

METAL PRESS hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cáp tải dùng trong thang máy. Chúng tôi luôn xem chất lượng sản phẩm là yếu tố chính cho sự phát triển. Chúng tôi sản xuất từ lõi cáp đến các sợi tao cáp bên ngoài. Nhờ đó có thể kiểm soát được các giai đoạn sản xuất khác nhau, nhằm mang đến sợi cáp chất lượng nhất cho khách hàng.

Tất cả dây cáp đều được định dạng thành những tao cáp có hình dạng xoắn ốc. Quá trình này được thực hiện bởi “máy định hình”. Sự định dạng giúp loại bỏ sự căng bên trong của dây cáp, nhằm tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa tao cáp và sợi cáp.

Các sợi cáp và tao cáp đều được cung cấp giấy chứng nhận thử nghiệm được cấp bởi phòng thí nghiệm được trang bị trong nhà máy của chúng tôi. Giấy chứng nhận này bao gồm một bảng báo cáo tất cả các công đoạn sản xuất sợi cáp từ nguyên vật liệu đầu vào tới thành phẩm cùng với thử nghiệm các tính năng và chịu lực của sợi cáp. Cáp có thể được đóng gói thành cuộn hoặc quấn vào cuộn gỗ tùy theo yêu cầu khách hàng.