2SG SRL

được thành lập vào năm 1975 tại Ronco Briantino (MB), Milan, Italy.2SG không có nhà máy bên ngoài nước Ý. Toàn bộ hệ thống đầu cửa 2SG đều được sản xuất tại nhà máy đặt tại Milan, Italy.

Hệ thống quản lý chất lượng của 2SG đạt chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và các thiết bị an toàn đều được chứng nhận.

Tất cả sản phẩm của 2SG đều được kiểm tra về mặt cơ khí và điện tử. Sản phẩm cung cấp ra thị trường đều được hoàn thiện phần cơ khí và điện tử, cho phép sử dụng mà không cần cài đặt thêm.